چند تکنیک دفاع شخصی برای خانم ها
برخی اوقات ممکن است بصورت ناگهانی مورد تهاجم افراد سارق قرار گیریم که با انجام برخی نکات کاربردی می توانید از جان خود در مقابل این تهاجم محافظت کنید.
چرا خانم ها از هم دیگه خوششون نمیاد ؟

اغلب خانم هایی که در اطراف خود میبینیم به دلایل برخی طرز فکرها و تصورات از یکدیگر خوششان نمی آید و حس تنفر و رقابت نسبت به هم دارند. دلایل تنفر خانم ها از یکدیگر اگر با کمی دقت به اطراف خود بنگرید ، خانم هایی را می بینید که با یکدیگر کنار نمی آیند

هاست