مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران:
درخواست تزریق واکسن کرونا برای کارتن‌خواب‌های پایتخت

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران: درخواست تزریق واکسن کرونا برای کارتن‌خواب‌های پایتخت مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ارسال نامه ای به ستاد کرونای تهران برای تزریق واکسن به کارتون‌خواب‌های پایتخت خبر داد. مالک حسینی با بیان این‌که نامه‌ای را برای زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا

اتوبوس‌های سیار برای بی‌خانمانان تهران به گردش درآمدند
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه اتوبوس‌های سیار برای کمک به افراد بی‌خانمان با توجه به برودت هوا در 4 نقطه تهران به گردش درآمده‌اند، گفت: 19 گرمخانه آمادگی پذیرش 4000 نفر را دارد.
هاست