میزان خواب کافی برای هر سنی چقدر است؟
امروزه نداشتن خواب کافی یکی از رایج ترین مشکلات شهرهای بزرگ است. دنیای صنعتی بسیار پرسرعت حرکت می‌کند، شاید ما انسان‌ها نتوانیم به سرعت او برسیم اما نباید از خود غافل شویم و با فشار بیش از حد توان خود را از دست بدهیم.
هاست