راه رسیدن به خوش شانسی و موفقیت

چطور حس کنیم خوش شانس و موفقیم؟ احتمالاً تا به حال از خودتان این سوال را پرسیده اید که آیا من خوش شانس هستم ؟ ذهن شما می تواند تفاوت زیادی را در محیط اطراف خودش تشخیص دهد. ثروتمند بودن، خوش شانس بودن و موفقیت داشتن، نیازمند تفکرات این چنینی است. در نتیجه باید احساس

هاست