خداداد عزیزی: دایی بهترین پاس عمرش را به من داد

خداداد عزیزی: دایی بهترین پاس عمرش را به من داد خداداد عزیزی در بیست‌و‌سومین سالگرد بازی به‌یادماندنی ایران و استرالیا خاطره های جالبی را بازگو می کند. وقتی ساندرو پل، داور مجارستانی بازی ایران و استرالیا، سوت پایان بازی را به صدا درآورد، قریب به اتفاق فوتبال‌دوستان ایرانی مبهوت مانده بودند و برایشان دور از

هاست