تجاوز به پسر نوجوان در دوران قرنطینه همسر کرونایی!

تجاوز به پسر نوجوان در دوران قرنطینه همسر کرونایی! وقتی همسر مرد جوان به ‌دلیل ابتلا به کرونا قرنطینه شد، او پسر نوجوانی را ربود و قربانی نقشه شوم خود کرد. چندی قبل زنی به دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد و گفت پسرش به دام مردی شیطان‌صفت گرفتار شده است. وی به بازپرس شعبه چهارم گفت: پسر

هاست