دستور پخت سوپ بلغور گندم

دستور پخت سوپ بلغور گندم   سوپ بلغور گندم یکی از سوپ های بسیار خوشمزه و مجلسی می باشد. این سوپ با کمک بلغور گندم پخته می شود. بلغور گندم در واقع به غله ای گفته می شود که در آسیاب بدون آرد کردن آن را خرد می کنند. بلغور گندم خاصیت زیادی از جمله

هاست