دلیل افزایش قیمت لیمو ترش، سیر و زنجبیل در این روزها چیست؟

دلیل افزایش قیمت لیمو ترش، سیر و زنجبیل در این روزها چیست؟ رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران گفت: خوشبختانه در بحث مرکبات من به شما اطمینان می دهم که هیچ کمبودی نداریم. امسال اصطلاحا سالی «آور» بود. سال گذشته هم در مرکبات مشکلی نداشتیم. رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران با تأکید

هاست