عضو طالبان: سیستم دمکراتیک نه، تنها شرع اسلام
 وحیدالله هاشمی، فرمانده ارشد طالبان به رویترز گفته که سیستم دمکراتیک پایگاهی در افغانستان ندارد و شاید حکومت شورایی اداره امور در افغانستان را بر عهده گیرد. او هبت‌الله اخوندزاده را رئیس احتمالی شورا معرفی کرده است.
هاست