چند ایده برای دکوراسیون اتاق دوقلوها
شور و شوق والدین برای چیدمان اتاق دوقلوها بیش‌تر است. دکوراسیون اتاق دوقلوها به خصوص اگر دو جنس مخالف باشند، سخت‌تر بوده یا به عبارتی دقت بیش‌تری می‌خواهد.
اگه دوقلو داری حتما بخون
داشتن فرزندان دوقلو یک موهبت از جانب خداوند است اما ممکن است وقتی صاحب فرزند دوقلو شدید کمی دچار ترس شوید زیرا شما دارای دو فرزند با دو روحیه متفاوت هستید.
هاست