دروغ اول آوریل ترامپ‌: ایران در حال برنامه‌ریزی برای حمله به آمریکاست!
دونالد ترامپ مدعی شد: بر اساس اطلاعات، ایران یا گروه‌های وابسته به آن در حال برنامه‌ریزی حمله‌ای غافلگیرکننده علیه نیروها یا تاسیسات آمریکا در عراق است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ایران هزینه بسیار سنگینی خواهد پرداخت.
ترامپ با حمله به ایران مخالفت کرد
طبق گزارشها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با موضوع تلافی گسترده حمله به پایگاه های آمریکا در عراق که به گروه‌های مورد حمایت ایران نسبت داده شده ، مخالفت کرده است.
هاست