دکتر محمد سلیمی مشاور رسانه‌ای اتحادیه پوشاک شد

 با حکم ابوالقاسم شیرازی؛ دکتر محمد سلیمی مشاور رسانه‌ای اتحادیه پوشاک شد رئیس اتحادیه پوشاک ایران طی حکمی باتوجه به تخصص رسانه‌ای و سابقه فعالیت در حوزه مد و سبک زندگی، دکترمحمدسلیمی را بعنوان مشاور رسانه‌ای و تبلیغاتی اتحادیه پوشاک منصوب کرد. متن این حکم به این شرح است: احتراما با توجه به تخصص و

هاست