جنجال ازدواج ۵۰میلیونیِ دختر ۱۵ساله
روزی که به خاطر نداشتن تلفن همراه ترک تحصیل کردم، پدر و مادر شیشه ای ام قصد داشتند مرا با 50میلیون تومان شیربها به پیرمرد 88ساله ای شوهر بدهند اما من از خانه فرار کردم
گروگان‌گیری دختر۱۷ساله در مشهد/ رئیس کلانتری با حرکات رزمی متهم را دستگیر کرد

گروگان‌گیری دختر۱۷ساله در مشهد/ رئیس کلانتری با حرکات رزمی متهم را دستگیر کرد خراسان نوشت: جیغ و فریادهای دختر نوجوانی که تا کمر از پنجره طبقه سوم یک ساختمان آویزان شده و پسری با خنجری خون آلود روی سرش ایستاده بود، رهگذران را در خیابان طبرسی شمالی ۳۰ مشهد در جا میخکوب می‌کرد. اهالی محل،

هاست