اصول بهبود و مدیریت ارتباط با کارکنان

اصول مدیریت ارتباط با کارمندان و تقویت آن مدیریت ارتباط با کارمندان نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف سازمان ایفا می کند. مدیریت ارتباط با کارکنان بر نحوه عملکرد ارتباط مدیر با کارمندان موثر است و منجر به تحقق اهداف فردی و سازمانی می شود. از آن جایی که مدیران و کارمندان رابطه متفاوتی نسبت به همکار

ویژگی هایی که فقط کارمندان نمونه دارند

مهارت ها و توانایی هایی که برای یک کارمند نمونه بودن لازم دارید بدیهی است که تمامی مدیران می خواهند بهترین کارمندان را در حوزه کاری خود استخدام و حفظ کنند اما واقعا کارمند نمونه به چه معناست و چرا حفظ او مهم است؟ بیشتر مسئولین استخدام یا منابع انسانی می دانند که پیدا کردن کارمند خوب

آداب معاشرت حرفه ای رئیس و کارمندی

آداب معاشرت کاری با رئیس آیا تا به حال به این فکر کرده اید که روابط شما با رئیس تان مانع از کارتان می شود؟ آیا با سرپرست یا رئیس خود خارج از محیط کار روابط دوستی برقرار کره اید؟ آیا نگران این هستید که گزارش کسی را داده اید که پیش از این اطلاعات

استراتژی حفظ کارکنان خوب و شایسته
هر کارفرما و یا مدیری همیشه خواهان داشتن کارکنان با دقت و مسئولیت پذیر و ادامه همکاری با آن ها می باشد، کارفرما برای حفظ کارکنان خوب و شایسته باید به برخی نکات توجه ویژه ای داشته باشد.
هاست