راهپیمایی مراسم ۲۲ بهمن ۹۹
برگزاری مراسم بزرگداشت 22 بهمن 99 از ساعت ۱۰ صبح امروز؛ چهارشنبه در مسیرهای ویژه‌ای که برای موتور و دوچرخه و خودروها پیش بینی شده رسما آغاز شد
هاست