رد پای آتشفشان دماوند در زلزله تهران

رد پای آتشفشان دماوند در زلزله تهران براساس گمانه‌زنی‌ها، زلزله امشب تهران می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت آتش‌فشان دماوند باشد. یک کارشناس ژئودزی سازمان نقشه‌برداری کشور اعلام کرد: زمین لرزه اول امشب تهران دارای عمق ۱۰ کیلومتر بوده و زمین لرزه دوم‌ ۷ کیلومتر. وی با بیان اینکه این زمین‌لرزه می‌تواند با فعال شدن آتشفشان دماوند دارد ارتباط

هاست