از توافق تهران و پکن باید بترسیم؟/چه اتفاقی می‌افتد وقتی که چین شماره یک می‌شود؟
کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه قرن آمریکایی رو به افول بوده تاکید کرد که قدرتهای نو ظهور آسیایی چون چین، هند، مالزی و غیره آینده سیاسی و اقتصادی جهان را رقم خواهند زد و کشوری چون ایران باید در این دوره تاریخ ساز، نقش تاریخی خود را ایفا کند.
هاست