شما بسیار «حساس» هستید و خبر ندارید
پذیرفتن حساسیت می‌تواند دلهره آور باشد و احتمالاً احساس آسیب پذیری خواهید کرد، اما اگر آن را بپذیرید مطمئنا مزایای شگفت انگیز آن بیشتر از ناراحتی اولیه است.
برای دوست داشتن خودتان کلیک کنید

اهمیت دوست داشتن خودتان و راه رسیدن این مهم قبل از هر چیز نیاز به فهمیدن چیزهایی در زندگی دارید. اگر بخواهید یک درس را برای کل عمر خود یاد بگیرید، این است که شما قطعاً مهم ترین شخص در جهان هستید. کل زندگی شما پیش چشم تان خواهد بود و هیچ شخص دیگری اندازه خودتان

از فرهنگ هلاکویی تا انوشه؛ روانشناس یا کاسب؟
حضور دکتر انوشه در دورهمیِ مدیری، سیل طرفداران فرهنگ هلاکویی، اکسپلور اینستاگرام هر ایرانی که بعید است نشانی از نفراتی، چون هلاکویی و انوشه خالی باشد، همه و همه نشان از گسترش نوعی از روانشناسی می‌دهد که یک فرد در راس آن قرار دارد
اگر “احساس بی ارزشی” می کنید …

احساس بی ارزشی چرا به سراغم آمده ؟ احساس بی ارزشی باعث ایجاد حس ناامیدی و ناکافی بودن در افراد می شود . چنین احساسی اغلب علامت رایج افسردگی است اما ممکن است به دلیل عزت نفس پایین نادیده گرفته شوند. حس بی ارزشی با تجاوز جسمی یا عاطفی، آسیب دیدگی یا وضعیت ذهنی تشدید پیدا کرده و حتی

هاست