کارگران مشغول کارند، اما با محدودیت‌ها
کارشان را با تولید روزانه ۱۰۰ عدد ماسک آغاز کردند، اما حالا سفارشاتی از ادارات و نهاد‌های مختلف می‌گیرند و برای ادارات به میزان نامحدودی اقلام بهداشتی تولید می‌کنند.
هاست