اجرای دیوارنگاره سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در منطقه چهار تهران

اجرای دیوارنگاره سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در منطقه چهار تهران معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۴ تهران از اجرای یکی از بزرگترین دیواره نگاره های شهر تهران با تصویر حاج قاسم سلیمانی خبر داد و گفت: همزمان با سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از این یادمان رونمایی می شود.

هاست