بازیگران کودک در فیلم و سریال های جدید

بازیگران کودک و با استعداد در سینما و تلویزیون در دنیای بازیگری، افراد زیادی پا به ععرصه گذاشتند و زندگی خود را با این هنر ادامه دادند. برخی از افراد از دوران کودکی هنر بازیگری را آغاز کرده و به عنوان شغل اصلی خود در آینده انتخاب کردند. سینما و تلویزیون همیشه کودکان با استعدادی را

هاست