خواص رنگهای مختلف سنگ قیمتی اوپال

خواص جالب درمانی سنگ اوپال اوپال سنگی قیمتی و نیمه شفاف است که داشتن آن عشق و خوشبختی را در زندگی به ارمغان می آورد. چنانچه در این بخش از بهداشت و سلامت خواهید خواند این سنگ فواید بی شماری دارد و سالها قبل در شکاف های سنگ بر اثر ترکیب سیلیس و آب تشکیل شده است. رنگارنگ

هاست