دفع راحت سنگ کلیه با حرکات یوگایی

دفع راحت سنگ کلیه با حرکات یوگایی افراد زیادی امروزه درگیر بیماری زجر آوری هستند که به آن سنگ کلیه گفته می شود. راه های زیادی برای کمک به دفع بهتر سنگ وجود داردکه یکی از بهترین روش ها یوگا است. حرکات ورزشی مفید و موثر برای رفع سنگ کلیه امروزه افراد زیادی در هر گروه

دفع راحت سنگ کلیه با حرکات یوگایی
افراد زیادی امروزه درگیر بیماری زجر آوری هستند که به آن سنگ کلیه گفته می شود. راه های زیادی برای کمک به دفع بهتر سنگ وجود داردکه یکی از بهترین روش ها یوگا است.
آنچه باعث سنگ ساز شدن کلیه ها می شود
افراد مبتلا به سنگ کلیه درد بسیار شدیدی در پهلوها و کلیه ها دارند. رژیم غذایی نامناسب، چاقی و کم تحرکی، دیابت و مشکلات روده می توانند از عوامل زمینه ساز سنگ کلیه باشند.
هاست