آشنایی با ”سوره نمل“ و فضیلت و خواص قرائت آن

سوره نمل از سوره‌ های مکی قرآن است و ۹۳ آیه دارد. به دلیل بیان داستان مورچه‌ها و حضرت سلیمان، این سوره به نام نمل خوانده می‌شود. خواندن سوره نمل حسنه زیادی دارد و باعث کاهش ترس و وحشت در روز قیامت می‌شود.  سوره نمل بیست و هفتمین سوره قرآن کریم و از سوره‌های مکی

در قران چه سوره هایی به نام جانوران نامگذاری شده است؟

در قران کریم سوره هایی وجود دارد که به نام حیوانات نامگذاری شده است. سوره بقره، نحل، نمل، عنکبوت و فیل سوره هایی به نام جانوران هستند. سوره های فیل و بقره را می‌توان سوره ای به نام چهارپایان دانست.   در قران کریم سوره هایی وجود دارد که با نام پیامبران، حیوانات، پدیده‌های طبیعی،

در قرآن چه سوره هایی به نام پدیده هایی در طبیعت نامگذاری شده اند؟

در قرآن سوره هایی به نام پدیده هایی در طبیعت نامگذاری شده اند؛ از جمله سوره هایی از قرآن که به پدیده های طبیعی نامگذاری شده‌اند می‌توان به سوره رعد، کهف، قمر، حدید و… اشاره کرد.   در قران کریم سوره هایی وجود دارند که به نام پیامبران، حیوانات، روزهای هفته، قسمت‌هایی از نماز و…

معجزات حیرت آور سوره یاسین برای حاجت

فضیلت خواندن سوره یس برای اهل قبور سنت نیک و حسنه ای که بعد از مرگ انسانهای دیگر نسبت به فرد متوفی انجام می دهند نیز برای شخص بسیار سودمند و مفید است . انسانها به دلیل اعمال دنیوی و اتفاقاتی که پس از مرگ برای آنها رخ می دهد معمولا از مرگ می هراسند و مرگ

هاست