اردوغان از امپراتوری خود رونمایی کرد!

اردوغان از امپراتوری خود رونمایی کرد! ویدئویی از یک نقشه فرضی ترکیه در سال ۲۰۵۰ که توسط یک شبکه تلویزیونی ترکیه منتشر شده، جنجال‌ساز شده است. این نقشه نفوذ شامل عربستان سعودی و مصر هم می‌شود. فعالان توئیتری فیلمی ویدئویی از یک نقشه فرضی ترکیه در سال ۲۰۵۰ را که توسط یک شبکه تلویزیونی ترکیه

هاست