مجموعه‌های فرهنگی در حال سوزاندن سرمایه‌های شهر !

📌مجموعه‌های فرهنگی در حال سوزاندن سرمایه‌های شهر ! 🖋ابوالفضل قناعتی_کارشناس امور شهری و عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران ▫️مجموعه‌های فرهنگی زیادی در شهر فعالیت دارند و هزینه‌های زیادی برای انجام فعالیت‌های آن‌ها صرف می‌شود؛ در صورتی که اگر این پازل‌ها به یکدیگر متصل می‌شدند و در مجموعه بزرگتری هدف‌گذاری و ریل‌گذاری می‌شد، هزینه‌ها کاهش

هاست