شکیرا برای نخستین بار از افسردگی خود صحبت کرد

شکیرا که یکی از سرشناس‌ترین خواننده‌های کلمبیایی جهان است در سال ۲۰۱۷ دچار خونریزی تارهای صوتی شد و در نتیجه برای مدتی طولانی دچار عدم توانایی خواندن شد. شکیرا در گفتگو با گاردین گفت: “خوانندگی هویت من بود. زمانهایی وجود داشت که حتی نمی توانستم از رختخواب بیرون بروم. من بسیار افسرده بودم.” این موضوعات

هاست