فتوای طالبان درباره آموزش مختلط
 تنها چند روز پس از آنکه طالبان به رعایت حقوق زنان افغانستان متعهد شدند، مقام‌های این گروه شبه‌نظامی، آموزش مختلط در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی هرات را ممنوع کرده و گفتند که این، ریشه تمامی بدی‌ها در جامعه است.
عضو طالبان: سیستم دمکراتیک نه، تنها شرع اسلام
 وحیدالله هاشمی، فرمانده ارشد طالبان به رویترز گفته که سیستم دمکراتیک پایگاهی در افغانستان ندارد و شاید حکومت شورایی اداره امور در افغانستان را بر عهده گیرد. او هبت‌الله اخوندزاده را رئیس احتمالی شورا معرفی کرده است.
آیا واقعا طالبان عوض شده؟
در روزهای اخیر طالبان با انتشار بیانیه و برگزاری نشست خبری عنوان کرده که نسبت به ۲۰ سال قبل، پخته‌تر شده و حضور زنان در جامعه بر مبنای شریعت اسلامی آزاد است.
مهاجری: طالبان به وعده‌هایش پشت پا خواهد زد

مهاجری: طالبان به وعده‌هایش پشت پا خواهد زد مدیرمسئول روزنامه «جمهوری اسلامی» می‌گوید: گروه تروریستی طالبان بعد از تحکیم قدرت به تمام وعده‌هایش پشت پا خواهد زد و درصدد تحقق اهداف قرون وسطائی خود برخواهد آمد. ایسنا نوشت: مدیرمسئول روزنامه «جمهوری اسلامی» می‌گوید: گروه تروریستی طالبان بعد از تحکیم قدرت به تمام وعده‌هایش پشت پا

هاست