تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها توسط طالبان
 تنها چند روز پس از آنکه طالبان به رعایت حقوق زنان افغانستان متعهد شدند، مقام‌های این گروه شبه‌نظامی، آموزش مختلط در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی هرات را ممنوع کرده و به جداسازی دختران و پسران در دانشگاه‌ها پرداختند.
یک خبرنگار افغان مطرح کرد
رهبر طالبان کشته شد؟

یک خبرنگار افغان مطرح کرد رهبر طالبان کشته شد؟ یک خبرنگار افغان در توییتر خود مدعی کشته شدن رهبر طالبان شد.   منبع: خبر فوری افغانستان

هاست