روزنامه جمهوری اسلامی:
رئیس بانک مرکزی طالبان، فقط سواد خواندن و نوشتن دارد

روزنامه جمهوری اسلامی: رئیس بانک مرکزی طالبان، فقط سواد خواندن و نوشتن دارد گروه طالبان، حاج محمد ادریس را به ریاست بانک مرکزی افغانستان منصوب کردند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در سابقه حاج محمد ادریس آمده که وی خواندن و نوشتن پشتون را بلد است و پول‌های خلیفه قبلی «ملا اختر منصور» را برایش پنهان

هاست