نکات مهم در کابینت سازی و طراحی کابینت
کابینت به کمد هایی گفته می شود که آن ها را در آشپزخانه برای اجرای دکوراسیون نصب خواهند کرد. از کابینت برای نگهداری از بسیاری از وسایل استفاده می شود، حتی می توان گفت بر روی زیبایی آشپزخانه هم تاثیر بسزایی دارد.
هاست