‌‌معاون شهردار منطقه یک:
اجرای طرح فوریتی نگهداشت شهر در شمال تهران 
طرح فوریتی نگهداشت شهر با هدف ارتقاء سطح خدمات رسانی شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان در روزهای پایانی هر هفته در محلات و محورهای اصلی شمال تهران اجرا می شود. 
هاست