تفکر همه یا هیچ دقیقا چیست ؟
یکی از انواع تفکراتی که اغلب به آن فکر میکنیم، تفکرات سیاه و سفید می باشد که یکی از شایع ترین تفکرات با علائم و راه حل های کشف شده ای می باشد.
افرادی که تفکر انتقادی دارند چه شکلی اند؟

۱۶ ویژگی اصلی و مهم افرادی که تفکر انتقادی دارند آلبرت انیشتین، هنری فورد، ماری کوری، زیگموند فروید… اینها تنها افرادی معدود از اندیشمندان انتقادی هستند که زندگی مدرن ما را شکل داده اند. افرادی با تفکر انتقادی به طور واضح و منطقی فکر می کنند و ارتباطات منطقی بین ایده ها را ایجاد می کنند. آن

هاست