عروس فاطمه گودرزی بالاخره ازدواجش را علنی کرد!

عروس فاطمه گودرزی بالاخره ازدواجش را علنی کرد! دریا مردادی دشت بازیگر سریال ویلای من عروس فاطمه گودرزی هنرمند سرشناس کشورمان است که بعد از مدتها خبر ازدواجش با پویان گنجی را به صورت علنی تایید کرد.     عروس فاطمه گودرزی ازدواجش را علنی کرد چند ماه پیش بود که انتشار عکس دونفره دریا مرادی دشت

هاست