عوارض جانبی عدم نوشیدن آب کافی

عوارض جانبی عدم نوشیدن آب کافی آیا هر روز به اندازه کافی آب می‌نوشید؟ طبق توصیه‌های آکادمی‌های ملی علوم، مهندسی و پزشکی ایالات متحده، مردان باید روزانه ۳.۷ لیتر (تقریبا ۱۵ فنجان) آب بنوشند، در حالی که زنان باید روزانه ۲.۷ لیتر (تقریبا ۱۱ فنجان) آب بنوشند. بدیهی است که مصرف آب شما بسته به

هاست