مهم ترین اختلافات زوج ها قبل از طلاق

عوامل طلاق و اختلاف هایی که همه ی زوج ها قبل از طلاق دارند طلاق اتفاق ناخوشایندی است که باعث شکستن دل ها و تغییر در زندگی می شود و روی زندگی اطرافیان مانند :خانواد ه های طرفین، بچه ها، دوستان و آشنایان اثر منفی می گذارد . در دهه اخیر درصد طلاق به شدت بالا رفته،

هاست