واریز عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن

واریز عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن   بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه عیدی ۱٫۵ میلیون تومانی کارمندان همراه با حقوق بهمن ماه واریز خواهد شد. تسنیم: اخیرا هیئت دولت میزان و نحوه پرداخت پاداش پایان سال(عیدی) کارمندان دولت را مشخص کرد. براین اساس دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله

هاست