واکنش فرزند آیت الله مصباح یزدی به ادعای احمد توکلی در مورد غسّال

واکنش فرزند آیت الله مصباح یزدی به ادعای احمد توکلی در مورد غسّال فرزند مرحوم آیت الله مصباح یزدی به ادعای احمد توکلی نسبت به غسال آیت الله مصباح واکنش نشان داد.  احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین رجایی، معاون سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در یادداشت مشترکی، مدعی شده اند

هاست