جنجال ازدواج ۵۰میلیونیِ دختر ۱۵ساله
روزی که به خاطر نداشتن تلفن همراه ترک تحصیل کردم، پدر و مادر شیشه ای ام قصد داشتند مرا با 50میلیون تومان شیربها به پیرمرد 88ساله ای شوهر بدهند اما من از خانه فرار کردم
دام سیاه سرراه دختر ۱۴ ساله
دختر ۱۴ ساله که به‌دنبال عشق اینترنتی و سودای زندگی در اروپا، با یک پسر راهی مرز شده بود، خود را در دامی سیاه گرفتار دید.
هاست