معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 17 خبرداد؛
اجرای طرح «ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی» درمحله ابوذرغربی
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 17 از اجرای 30 درصدی طرح «ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی» در این منطقه تهران خبرداد، گفت: طرح «ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی»که یک طرح ستادی در شهرداری تهران به حساب می آید، طرحی ارزشمند برای تقویت مشارکت اجتماعی شهروندان به شمار می رود.
الهی خدا همسایه‌ی بد ندهد!
با وجود اینکه امروز اغلب ساکنان تهران آپارتمان نشین هستند، اما هنوز هم فرهنگ آپارتمان‌نشینی به‌خوبی جا نیفتاده است. یا از قوانین آپارتمان‌نشینی مطلع نیستیم یا مطلع هستیم و ترجیح می‌دهیم آن را نادیده بگیریم.
هاست