فعال اصولگرا: باید بدون FATF مشکلات را حل‌کنیم

به گزارش میهن نوین به نقل از انتخاب: یک استاد دانشگاه گفت: دلیلی هم وجود ندارد که بگوییم بایدن اگرچه چنان مواضعی نسبت به ایران داشته یا چنان عملکردی از خود در گذشته نشان داده بود ولی امروز بخواهد خلاف آن را عمل کند. اینکه بگوییم او غیرایرانی و ضدایرانی صحبت کرده و از تلاش

هاست