ورزش در آب برای چی و برای کی خوبه ؟

اهمیت ورزش درآب و اثرات فوق العاده مثبت آن ورزش در آب یکی از بهترین راه ها برای انجام یک ورزش اثرگذار و امن و منظم در روتین ورزشی می باشد. همچنین یک محرک عالی برای افزایش سطح تناسب اندام محسوب می شود و یک مکانیسم اثر گذار برای ریکاوری است. این بخش از ورزش و سلامت را

هاست