بررسی بازی Captain Tsubasa؛ سوباسا می‌تازد

آیا در بین شما کسی هم وجود دارد که نام فوتبالیست‌ها را نشنیده باشد؟ بعید می‌دانم. از هر نسلی که باشید، حتی اگر یک پدر مادر شصت هفتاد ساله باشید و در حین خوانش این مطلب، احتمالا نام فوتبالیست‌ها را شنیده‌اید. این سریال انیمه ژاپنی فوق محبوب در ایران که در دنیا نیز شهرت بسزایی

هاست