بررسی فیلم سینمایی ” بی همه چیز “
سرویس برخط پلاس - کارگردان فیلم سینمایی " بی همه چیز " تمام تلاشش را معطوف داشته تا به مدد رنگ ، نور ، موسیقی ،ریتم و میزانس های داغ ، بنوعی به ترجمان بصری نوشته دورنمات از صحنه تاتر به تجلی سینمایی اش دست پیدا کرده و باز آفرینی کند .
هاست