قبل از رابطه جنسی هرگز این کارها را نکنید !!

قبل از رابطه جنسی هرگز این کارها را نکنید !! انجام خیلی از کارها مثل مصرف آنتی هیستامین و خوردن یک سری از مواد غذایی مانند کلم درست قبل از رابطه جنسی کاری کاملا اشتباه می باشد. قبل از رابطه جنسی هرگز این کار را نکنید !! رابطه جنسی و حفظ یک رابطه سالم زناشویی وابسته به رعایت

قبل از رابطه جنسی هرگز این مواد غذایی را نخورید!!

قبل از رابطه جنسی هرگز این مواد غذایی را نخورید!! مواد غذایی زیر باعث به هم خوردن تعادل جنسی و یا کاهش میلتان می‌شود. بنابراین ترجیحا از خوردن آنها قبل از رابطه جنسی اجتناب کنید. مواد غذایی مضر برای رابطه جنسی از این قرارند: ۱- شکلات در میان شکلات هایی که مصرف می کنید تا

هاست