قتل دروازه‌بان تیم‌ملی هندبال توسط پسر خشمگین
خانواده چهارنگهبان که ازسوی مردی ۲۴ ساله درشهریاربا شلیک گلوله به قتل رسیده بودند با حضور دردادسرای جنایی تهران برای قاتل درخواست قصاص کردند. یکی از قربانیان این تیراندازی دروازه بان سابق تیم ملی هندبال بود.
التماس‌های زهره زیر طناب اعدام !/ شوهرکشی از ترس کتک خوردن

زن جوان که از کتک کاری های همسرش به تنگنا رسیده بود دست به قتل شوهرش زد. عقربه ها ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۲۳ مرداد سال ۹۰ بود که مردی در تماس با ماموران پلیس ورامین پرده از یک قتل و پیدا شدن جسد مرد ۳۶ ساله ای در زیر علوفه های یک دامداری در ورامین خبر داد. پیدا شدن جسد کارگر دامداری زیر

پنج سلبریتی که همسران خود را به قتل رساندند
سلبریتی قاتل عبارت نامانوسی به نظر می‌رسد، اما در ایران خودمان نیز اخیرا یکی از خوانندگان (حمید.ص) به این جرم متهم شده و دادگاه این پرونده به جریان افتاده است، در دنیا نیز این اتفاق چندین بار رخ داده است.
هاست