پلنگِ گرفتار در تله، قربانیِ شلیک گلوله شد

به گزارش میهن نوین به نقل از برترین‌ها: به نقل از اکانت توئیتری حفظ زاگرس؛ یک پلنگ دیگر در تله بالان گرفتار و با شلیک گلوله کشته شد. محیطبانان کرمانی لاشه یک پلنگ گرفتار شده در بالان که با شلیک گلوله کشته شده بود را پیدا و موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دادند. هفته

هاست