دلار عقب رفت
یورو طی دو روز دو کانال شکنی متوالی مقابل دلار داشته است.
هاست