جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار

جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار مشاهدات حاکی از آن است که قیمت گوشت قرمز در دو هفته اخیر روند افزایشی داشته است. براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران، قیمت هرکیلو شقه گوسفندی ۱۳۰هزارتومان، هر کیلو گوشت گوساله ۱۵۰هزار تومان، راسته گوسفندی ۱۳۰هزار تومان، سردست گوسفندی ۱۳۰هزار تومان، ران گوسفندی ۱۵۰

هاست