تغییرات خوب بدن بعد نخوردن لبنیات !!

فواید قطع و نخوردن لبنیات در افراد مبتلا به عدم تحمل لاکتوز لبنیات بسیار خوشمزه هستند و کسی نمی تواند آن را انکار کند اما سوالی که پیش می آید این است که در صورت عدم تحمل لاکتوز، نخوردن لبنیات چه تاثیری بر بدن می گذارد؟ که در این قسمت از بهداشت و سلامت در این باره توضیح

هاست